گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب در نخستین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری در محل دانشگاه یزد

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب در نخستین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری در محل دانشگاه یزد

  • ۹ آبان, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی با تجارب در نخستین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری، روز پنجشنبه 9 آبان 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار گردید.

گزارش تصویری روز نخست کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

گزارش تصویری روز نخست کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

  • ۹ آبان, ۱۳۹۸

نخستین روز کارگاه ایده پردازی تا نوآوری، روز پنجشنبه 9 آبان 98 در مرکز نوآوری دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری اختتامیه کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

گزارش تصویری اختتامیه کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

  • ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸

اختتامیه کارگاه ایده پردازی تا نوآوری، روز پنجشنبه 28 شهریور 98 در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری (روز چهارم)

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری (روز چهارم)

  • ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸

چهارمین روز کارگاه آموزشی «ایده پردازی تا نوآوری» روز پنجشنبه 28 شهریور 98 ، در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب در سومین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب در سومین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری

  • ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی با تجارب در سومین روز از کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری، روز چهارشنبه 27 شهریور 98 در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری ( روز دوم )

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری ( روز دوم )

  • ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸

دومین روز کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» روز سه شنبه 26 شهریور 98 ، در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

گزارش تصویری روز نخست کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

گزارش تصویری روز نخست کارگاه ایده پردازی تا نوآوری

  • ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸

نخستین روز کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» 25 شهریور 98 با حضور مصطفی کریمیان اقبال، در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری ( روزچهارم )

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری ( روزچهارم )

  • ۱۸ مرداد, ۱۳۹۷

روز چهارم کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» 18 مرداد ماه در سالن مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری (روز دوم )

گزارش تصویری کارگاه ایده پردازی تا نوآوری (روز دوم )

  • ۱۶ مرداد, ۱۳۹۷

روز دوم کارگاه آموزشی « ایده پردازی تا نوآوری» 16 مرداد ماه در سالن مرکز فناوری اقبال برگزار شد.