اهمیت منابع مالی هوشمند در کسب و کار

در اختتاميه کارگاه ایده پردازی تا نوآوری تاکید شد:

اهمیت منابع مالی هوشمند در کسب و کار

  • ۱۴ آبان, ۱۳۹۸

یکی دیگر از مجموعه کارگاه های آموزشی ایده پردازی تا نوآوری روز جمعه 10 آبان 98 با حضور محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک، تقی فرهنگ نیا، مدیرمرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک، سمیه نایبی، مدیر مرکز نوآوری پارک و مهدی انتظام، سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد به کار خود پایان داد.