توانمند سازی شرکت های دانش بنیان، از فعالیت های مهم دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد

کارشناس دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد:

توانمند سازی شرکت های دانش بنیان، از فعالیت های مهم دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک یزد

  • ۱۷ آبان, ۱۳۹۹

دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد متولی ارائه خدمات در حوزه های عمومی مدیریت کسب و کار است. این دفتر در یک سال اخیر خدمات مهم و تاثیرگذاری به شرکت های مستقر در پارک ارائه نموده است. دکتر لیلی آقایی، کارشناس این واحد در گفتگو با روابط عمومی پارک یزد، عمده فعالیت های دفتر خدمات فناوری و عارضه یابی را به سه حوزه توانمند سازی، ارزیابی و عارضه یابی و توانمند سازی دانش بنیان تقسیم کرد.