آغاز عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور

در سفر رئیس جمهور به استان یزد انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۸

عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور، یکشنبه 19 آبان 98 به صورت ویدئو کنفرانس در محل کارخانه قدیمی نخ ریسی درخشان یزد توسط رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آغاز شد.

گزارش تصویری آئین آغاز عملیات راه اندازی کارخانه نوآوری یزد

گزارش تصویری آئین آغاز عملیات راه اندازی کارخانه نوآوری یزد

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۸

عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد، روز یکشنبه 19 آبان 98 به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی در محل کارخانه قدیمی نخریسی درخشان یزد توسط رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آغاز شد.