گزارش تصویری هفتمین بازدید کارآموزان طرح توانمندسازی صدف از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری هفتمین بازدید کارآموزان طرح توانمندسازی صدف از پارک علم و فناوری یزد

  • ۶ شهریور, ۱۳۹۸

هفتمین بازدید کارآموزان طرح توانمندسازی صدف از پارک علم و فناوری یزد،روز چهارشنبه 6 شهریور 98 انجام شد .