دیدار و گفتگو  اعضای مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران (ICTDC) با مدیر مؤسسه تکنولوژی سرامیک اسپانیا (ITC )

در حاشیه چهارمین کنگره بین المللی سرامیک صورت گرفت:

دیدار و گفتگو اعضای مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران (ICTDC) با مدیر مؤسسه تکنولوژی سرامیک اسپانیا (ITC )

  • ۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

در حاشیه چهارمین کنگره بین المللی سرامیک در اصفهان، نشستی با حضور هیات مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران و مدیر مؤسسه تکنولوژی سرامیک اسپانیا (ITC ) برگزار شد.