پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی

با حضور مدیران واحدهای کشاورزی استان یزد برگزار شد:

پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی

  • ۲۷ بهمن, ۱۳۹۸

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی،شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.