گزارش تصویری پنل شهر هوشمند در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

گزارش تصویری پنل شهر هوشمند در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

  • ۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸

پنل شهر هوشمند در بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران 11 اردیبهشت سال 98 در دانشگاه یزد برگزار گردید.