آغار به کار پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد

فرصتی استثنایی برای شرکت های فعال در حوزه هوایی و هوانوردی

آغار به کار پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد

  • ۱۰ اسفند, ۱۳۹۹

پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد با همکاری پردیس علم و فناوری یزد کار خود را آغاز کرد.