بازدید معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان از پردیس فناوری دانشگاه یزد

بازدید معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان از پردیس فناوری دانشگاه یزد

  • ۱۸ خرداد, ۱۳۹۶

دکتر میر دهقان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان و دکتر روحانی، مدیر مرکز رشد فناوری و کارآفرینی این دانشگاه در رأس هیأتی از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد بازدید نمودند.

توسعه پردیس های تخصصی فناوری، رویکرد جدید پارک علم و فناوری یزد در سال 96

توسعه پردیس های تخصصی فناوری، رویکرد جدید پارک علم و فناوری یزد در سال 96

  • ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد از راه اندازی پردیس های تخصصی فناوری پارک یزد می گوید.