گزارش تصویری جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری های نرم

گزارش تصویری جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری های نرم

  • ۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری های نرم روز دوشنبه 14 اسفندماه در محل سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری های نرم برگزار شد.

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

رئیس پارک علم و فناوری یزد درجلسه هم اندیشی پردیس فناوری های نرم؛

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

  • ۸ شهریور, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، جلسه هم اندیشی پردیس فناوری های نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک، مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکت های پارک برگزارشد.

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

  • ۸ شهریور, ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک، مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکت های پارک برگزارشد.