گزارش تصویری جلسه هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی و نیرو فراز

گزارش تصویری جلسه هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی و نیرو فراز

  • ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی و نیرو فراز روز سه شنبه 17 بهمن ماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری نشست هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی

گزارش تصویری نشست هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی

  • ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶

نشست هیئت وزارت نیروی عراق با شرکت صافات انرژی در خصوص توانمند سازی شرکت های استان یزد روز سه شنبه 17 بهمن ماه در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید هیئت وزارت نیروی عراق از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید هیئت وزارت نیروی عراق از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶

هیئت وزارت نیروی عراق روز سه شنبه 17 بهمن ماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.