اجرای مرحله اول واگذاری زمین های طرح جامع و فراخوان مرحله دوم

در نشست با مدیران عامل شرکت‌های دارای قرارداد واگذاری زمین‌های طرح جامع مطرح شد:

اجرای مرحله اول واگذاری زمین های طرح جامع و فراخوان مرحله دوم

  • ۹ مرداد, ۱۳۹۹

نشست با مدیران عامل شرکت‌های دارای قرارداد واگذاری زمین‌های طرح جامع، روز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ با توضیحات مجتبی مرآت مسوول پیگیری مسائل طرح جامع برگزار شد.