گزارش تصویری برگزاری نخستین هیات اجرایی منابع انسانی مناطق دو و چهار فناوری

گزارش تصویری برگزاری نخستین هیات اجرایی منابع انسانی مناطق دو و چهار فناوری

  • ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نخستین هیات اجرایی منابع انسانی مناطق دو و چهار فناوری، روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در استان سیستان بلوچستان برگزار شد.