گزارش تصویری اختتامیه هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند

گزارش تصویری اختتامیه هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند

  • ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶

اختتامیه هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند روز شنبه 28 بهمن ماه در سالن هتل پارسیان یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسات B2B استارتاپ ملی شهر هوشمند

گزارش تصویری جلسات B2B استارتاپ ملی شهر هوشمند

  • ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶

جلسات B2B هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند روز شنبه 28 بهمن ماه در هتل پارسیان یزد برگزار شد.

گزارش تصویری افتتاحیه هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند

گزارش تصویری افتتاحیه هفتمین رویداد ملی استارتاپ ملی شهر هوشمند

  • ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶

افتتاحیه هفتمین استارتاپ ملی شهر هوشمند روز شنبه 28 بهمن ماه در سالن هتل پارسیان یزد برگزار شد.