گزارش تصویری معرفی نیازهای فناورانه صنعت نساجی

گزارش تصویری معرفی نیازهای فناورانه صنعت نساجی

  • ۳ اسفند, ۱۳۹۸

معرفی نیازهای فناورانه صنعت نساجی، شنبه 3 اسفند 98 در هتل مشیر الممالک یزد برگزار شد.