برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد

برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد

  • ۲۲ آبان, ۱۳۹۶

نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای روز یک شنبه 21 آبان ماه به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور

گزارش تصویری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور

  • ۲۱ آبان, ۱۳۹۶

نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور روز یکشنبه 21 آبان ماه در سالن پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.