مدیران نهادهای همکار و پردیس ها، سفیران پارک علم و فناور یزد 

رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست با مسئولین مراکز رشد و نهاد های همکار مطرح کرد:

مدیران نهادهای همکار و پردیس ها، سفیران پارک علم و فناور یزد 

  • ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نشست رئیس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مراکز رشد و نهاد های همکار پارک، شنبه 15 اردیبهشت با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک و جمعی از مدیران پردیس ها و دفاتر شهرستانی پارک و نهاد های همکار در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.