حضور دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی و خصوصی در نمایشگاه فن بازار یزد

حضور دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی و خصوصی در نمایشگاه فن بازار یزد

  • ۱۸ آذر, ۱۳۹۸

دستگاه های اجرایی، نهادهای خصوصی و دولتی حضور پررنگی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد دارند.