انتصاب الهه افسریه به عنوان نماینده شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر

انتصاب الهه افسریه به عنوان نماینده شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر

  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، الهه افسریه؛ مدیرعامل شرکت پیشتازان توسعه ماهان، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر منصوب شد.