گزارش تصویری بازدید مسئولین از غرفه ی پارک علم و فناوری یزد در روز سوم نمایشگاه فن بازار استان یزد

گزارش تصویری بازدید مسئولین از غرفه ی پارک علم و فناوری یزد در روز سوم نمایشگاه فن بازار استان یزد

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۷

بازدید مسئولین از غرفه پارک علم و فناوری یزد در روز پنجشنبه 29 اذر ماه در نمایشگاه فن بازار استان یزد صورت گرفت.

گزارش تصویری اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان یزد

گزارش تصویری اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان یزد

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۷

مراسم اختتامیه نمایشگاه فن بازار استان یزد روز پنجشنبه 29 آذر ماه در محل کارخانه جنوب برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فن بازار استان یزد (روز دوم)

گزارش تصویری بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فن بازار استان یزد (روز دوم)

  • ۲۸ آذر, ۱۳۹۷

بازدید عموم از غرفه پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 28 آذر ماه در نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت.

گزارش تصویری بازدید عموم از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه هفته پژوهش (روز اول)

گزارش تصویری بازدید عموم از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه هفته پژوهش (روز اول)

  • ۲۷ آذر, ۱۳۹۷

بازدید عموم از غرفه پارک علم و فناوری یزد روز سه شنبه 27 آذر ماه در نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت.

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از آماده سازی نمایشگاه هفته پژوهش

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از آماده سازی نمایشگاه هفته پژوهش

  • ۲۶ آذر, ۱۳۹۷

رییس پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 26 آذر ماه از آماده سازی نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کرد.

گزارش تصویری نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۷ آذر, ۱۳۹۷

نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش روز چهارشنبه 7 آذر ماه با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.