اسپانیا میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک ها‌ی علم و فناوری

اسپانیا میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک ها‌ی علم و فناوری

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

در نشست مجمع عمومی پارک‌های علم و فناوری، سه شنبه 13 شهریور 97، پارک “کارتوخا” در کشور اسپانیا به عنوان میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در سال 2020 انتخاب شد.