نخستین نشست آشنایی با شیوه اخذ مجوز دانش بنیان

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نخستین نشست آشنایی با شیوه اخذ مجوز دانش بنیان

  • ۱۵ آبان, ۱۳۹۸

نخستین نشست آشنایی با شیوه اخذ مجوز دانش بنیان و بررسی مزایا و معیار های آن، دوشنبه 13 آبان 98 در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.