کسب مقام نخست رشد استارت آپ های حوزه سلامت توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد

کسب مقام نخست رشد استارت آپ های حوزه سلامت توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۴ مهر, ۱۳۹۷

نرم افزار پذیرش24 ، از محصولات شرکت فناور مستقر در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد سپهر سلامت، موفق به کسب مقام نخست رشد استارت آپ های حوزه سلامت کشور شد.