تغییرات مکرر قوانین و بخشنامه ها از مشکلات بزرگ حوزه مالی و مالیاتی

در گفتگو با مدیرعامل موسسه کیان حساب پارس ایساتیس مطرح شد:

تغییرات مکرر قوانین و بخشنامه ها از مشکلات بزرگ حوزه مالی و مالیاتی

  • ۱۳ دی, ۱۳۹۷

موسسه کیان حساب پارس ایساتیس در راستای ارائه خدمات مشاوره مالی، حسابداری و حسابرسی به شرکت ها و موسسات، در اسفند ماه سال 1393 تاسیس و در شهریور 1394 در پارک علم و فناوری یزد مستقر شد.