تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد

تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد، روز شنبه 28 مرداد با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت در محل سازمان برنامه و بودجه یزد برگزار شد.