گزارش تصویری افتتاح مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی توسط معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

گزارش تصویری افتتاح مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی توسط معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

  • ۶ مهر, ۱۳۹۸

مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی شنبه ۶ مهر ۹۸ توسط محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.