چهارمین دوره مسابقات هوا فضا

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

چهارمین دوره مسابقات هوا فضا

  • ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷

چهارمین دوره مسابقات هوا فضا، دوشنبه 26 شهریور ماه، به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و طبق تفاهم نامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن غدیر یزد برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین دوره مسابقات هوا فضا

گزارش تصویری چهارمین دوره مسابقات هوا فضا

  • ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷

چهارمین دوره مسابقات هوا فضا، دوشنبه 26 شهریور ماه، به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و طبق تفاهم نامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن غدیر یزد برگزار شد.

برگزاری دومین دوره مسابقات هوا فضا توسط پارک علم و فناوری یزد

برگزاری دومین دوره مسابقات هوا فضا توسط پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۴ آذر, ۱۳۹۶

دومین دوره از مسابقات هوا فضا، عصر روز دوشنبه 13 آذر ماه به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و طبق تفاهم نامه منعقده با ستاد هوافضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سالن اکبرآباد برگزار شد.

گزارش تصویری مسابقات هوا و فضا

گزارش تصویری مسابقات هوا و فضا

  • ۱۴ آذر, ۱۳۹۶

مسابقات هوا و فضا روز دوشنبه 13 آذر ماه،در سالن ورزشی اکبر آباد برگزار شد.

گزارش تصویری مسابقات هوا فضا

گزارش تصویری مسابقات هوا فضا

  • ۱ شهریور, ۱۳۹۶

مسابقات هوا فضا در روز چهارشنبه 1 شهریورماه در سالن چمران برگزار شد