برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای

برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۶

مرحله استانی دومین دوره مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی، روز سه شنبه 28 آذر با حمایت پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای

گزارش تصویری برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای

  • ۲۸ آذر, ۱۳۹۶

مرحله استانی دومین دوره مسابقات ملی دفاع 3 دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی با همکاری نهادهای علمی و پژوهشی استان یزد روز سه شنبه 28 آذر در دانشگاه یزد برگزار شد برگزار شد.