دفاع از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند

در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد انجام شد:

دفاع از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند

  • ۱ خرداد, ۱۳۹۸

از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند در اولین روز خرداد ماه 98، در پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.

دفاع از طرح ربات متحرک با استفاده از چرخ های تغییر شکل پذیر

دفاع از طرح ربات متحرک با استفاده از چرخ های تغییر شکل پذیر

  • ۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

از طرح ربات متحرک با استفاده از چرخ های تغییر شکل پذیر، با حضور اعضای شورای پذیرش مرکز نوآوری و صاحبان طرح، روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۹۷ در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.