جلسه دفاع از طرح اسپری پاک کننده روغن و چربی بدون نیاز به جسم پاک کننده

در مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح اسپری پاک کننده روغن و چربی بدون نیاز به جسم پاک کننده

  • ۲ بهمن, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح اسپری پاک کننده روغن و چربی بدون نیاز به نیروی مکانیکی و جسم پاک کننده، روز سه شنبه اول بهمن 98 در مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی در سال 98

گزارش تصویری چهارمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی در سال 98

  • ۲۴ مهر, ۱۳۹۸

چهارمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی در سال 98 روز پنجشنبه 25 مهر در مرکز نوآوری این پردیس برگزار گردید.