گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری

گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری

  • ۲۰ تیر, ۱۳۹۷

جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری، روز چهارشنبه 20 تیر ماه در مرکز پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد، روز چهارشنبه 4 مردادماه با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، مدیر امور فناوری دانشگاه یزد و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه در پردیس فناوری برگزار شد.