گزارش تصویری سخنرانی علمی تحت عنوان چالش ها و مخاطرات مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی

گزارش تصویری سخنرانی علمی تحت عنوان چالش ها و مخاطرات مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی

  • ۵ بهمن, ۱۳۹۶

سخنرانی علمی تحت عنوان چالش ها و مخاطرات مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی (راهکارها و پایش)،روز پنجشنبه 5بهمن ماه در سالن جلسات مرکز زیست فناوری برگزار شد.

گزارش تصویری دومین روز کارگاه آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دومین روز کارگاه آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ دی, ۱۳۹۶

دومین روز کارگاه آشنایی با پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 13 دی ماه،در سالن جلسات مرکز زیست فناوری برگزار شد.