اولین مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی کشور افتتاح شد

اولین مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی کشور افتتاح شد

  • ۶ مهر, ۱۳۹۸

اولین مرکز توسعه فناوری و نوآوری روستایی کشور با حضور دکتر محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، استاندار یزد و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.