سمینار آموزشی راه اندازی کسب و کار اینترنتی با روش استارتاپی در سطح جهانی

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

سمینار آموزشی راه اندازی کسب و کار اینترنتی با روش استارتاپی در سطح جهانی

  • ۱۸ فروردین, ۱۳۹۸

سمینار آموزشی یک روزه و انتقال تجربه « راه اندازی کسب و کاراینترنتی با روش استارتاپی در سطح جهانی»، یکشنبه 18 فروردین 98 در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.