برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند

نصر اصفهانی، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان در بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد:

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند

  • ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶

بازدید منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد و گپ و گفت با شرکت های حاضر در این غرفه