گزارش تصویری جلسه آشنایی مدیران شرکت گاز با پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری جلسه آشنایی مدیران شرکت گاز با پارک علم و فناوری یزد

  • ۳ مهر, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی مدیران شرکت گاز با پارک علم و فناوری یزد، روز چهارشنبه 3 مهر 98 در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.