شبکه سازی مناسب بین عناصر عرضه و تقاضای فناوری در استان یزد الگویی برای سایر استان ها

رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور تاکید کرد:

شبکه سازی مناسب بین عناصر عرضه و تقاضای فناوری در استان یزد الگویی برای سایر استان ها

  • ۶ شهریور, ۱۳۹۸

محمد روشنفکر، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور در نخستین رویداد ملی نوآوری های صنعت کاشی، سرامیک و لعاب که روز سه شنبه 5 شهریور 98 در سالن همایش های اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، این رویداد را یک رویداد مردم نهاد و جشنواره ای ملی جهت رفع مشکلات تولید کنندگان این صنعت دانست و گفت: امروز حداقل 50 طرح عملیاتی قابل اجرا در کارخانه ها به دبیرخانه ارائه شده و 6 مورد آن ها منتخب شده که واقعا هرکدام در نوع خود بهترین هستند و باید منتقل شود و تولید کنندگان کاشی و سرامیک در این سالن باشند و استقبال کنند.