دفاع از طرح نوآورانه محافظ های ارتوپدی در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح نوآورانه محافظ های ارتوپدی در مرکز نوآوری پارک یزد

  • ۷ بهمن, ۱۳۹۹

از طرح نوآورانه محافظ های ارتوپدی به صورت آنلاین در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.