ارتباط ساخت یافته بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه های استان الگویی برای کشور

در مراسم افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال مطرح شد:

ارتباط ساخت یافته بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه های استان الگویی برای کشور

  • ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

افتتاح ساختمان مراکز رشد اقبال روز چهارشنبه 19 اردیبهشت، با حضور عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علی زینی وند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد و مدیران استان برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه از پارک علمی کودکان و نوجوانان، مرکز نوآوری، مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال، دفتر مبادلات فناوری ایران و گرجستان و برخی از شرکت های مستقر در مرکز فناوری اقبال بازدید کرد.

گزارش تصویری بازدید قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال

گزارش تصویری بازدید قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال

  • ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری، علی زینی وند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه از ساختمان مراکز رشد اقبال بازدید کردند.