شرکت های دانش بنیان و فناور از حلقه های اصلی اقتصاد کشور هستند

معاون توسعه و هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد مطرح کرد:

شرکت های دانش بنیان و فناور از حلقه های اصلی اقتصاد کشور هستند

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶

علی زینی وند اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان و جوانان صاحب ایده، از حلقه های اصلی اقتصاد کشور هستند که اگر این حلقه تقویت نشود و مورد بی توجهی قرار گیرد، نقطه آسیب اقتصاد کشور خواهد شد.