روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم

شهردار اصفهان در بازدید از نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری؛

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم

  • ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶

شهردار اصفهان در نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.