آغاز به کار فضای کار اشتراکی مرکز فناوری اقبال

گامی دیگر برای تکمیل زیست بوم فناوری استان

آغاز به کار فضای کار اشتراکی مرکز فناوری اقبال

  • ۱۳ اسفند, ۱۳۹۹

در نشستی با حضور مسوولین پارک یزد و تنی چند از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک، روز شنبه نهم اسفند ۹۹، فضای کار اشتراکی مرکز فناوری اقبال فعالیت خود را آغاز نمود‌.