گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۶ مرداد, ۱۳۹۶

عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، روز یک شنبه 15 مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری اصفهان، از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کرد.

بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۶ مرداد, ۱۳۹۶

عضو منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، روز یک شنبه 15 مرداد با حضور در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان، از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کرد.