انتخاب غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه فن بازار

انتخاب غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه فن بازار

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۷

غرفه پارک علم و فناوری یزد به عنوان غرفه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار استان یزد در سال 97 انتخاب شد.