گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد

  • ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه روز دوشنبه 16 مرداد در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

  • ۶ خرداد, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه، شنبه 6 خرداد ماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.