گزارش تصویری امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش

گزارش تصویری امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش

  • ۲۶ آذر, ۱۳۹۶

امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین روز یکشنبه 26 آذر ماه در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت.