گزارش تصویری برگزاری سومین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال 98

گزارش تصویری برگزاری سومین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال 98

  • ۲۰ خرداد, ۱۳۹۸

سومین جلسه شورای پذیرش زیست فناوری در سال98،روز یکشنبه 19خرداد در آن پردیس برگزار گردید.