گزارش تصویری نهمین جلسه شورای مدیران

گزارش تصویری نهمین جلسه شورای مدیران

  • ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶

نهمین جلسه شورای مدیران روز شنبه 26 اسفند ماه در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۶

چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در روز شنبه 7 مردادماه در سالن جلسات برگزار شد.

گزارش تصویری دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

گزارش تصویری دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

  • ۷ خرداد, ۱۳۹۶

دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96، روز یک شنبه 7 خردادماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.