پنجمین جلسه شورای فن بازار استان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای فن بازار استان برگزار شد

  • ۳ مرداد, ۱۳۹۶

پنجمین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان، روز دوشنبه2 مرداد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رئیس مرکز فن بازار ملی ایران، رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاون فناوری و نوآوری پارک و دیگر اعضای این شورا در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

برگزاری چهارمین جلسه شورای فن بازار استان

برگزاری چهارمین جلسه شورای فن بازار استان

  • ۳۱ خرداد, ۱۳۹۶

چهارمین جلسه شورای فن بازار استان، روز سه شنبه 30 خرداد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاون فناوری و نوآوری پارک و دیگر اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.